STREET-DELAR - Wire & SlangWire Gas & Choke / BMW

MODELL

ÅR

GAS DRAG

PRIS GAS RETUR PRIS SINGELWIRE PRIS

CHOKE

PRIS
R 100 (RS) 1976-80         37-3137-52 179 kr    
R 100 CS CLASSIC SPORT 1980-84         37-3138-10 112 kr    
R 100 RS/2 1986         37-3138-10 112 kr    
R 100 RS/2 1987-88         37-3138-10 112 kr    
R 100 RS/2 1989-92         37-3138-10 112 kr    
R 100 RT 1979-80         37-3137-52 179 kr    
R 100 RT 1981-84         37-3138-10 112 kr    
R 100 RT/2 1987-88         37-3138-10 112 kr    
R 100 RT/2, CLASSIC 1989-96         37-3138-10 112 kr    
R 100 S 1976-78         37-3137-45 109 kr    
R 100 S 1979-80         37-3137-45 109 kr    
R 100/7 1976-78         37-3137-45 109 kr    
Wire Gas & Choke / Honda

MODELL

ÅR

GAS DRAG

PRIS GAS RETUR PRIS SINGELWIRE PRIS

CHOKE

PRIS
CB 400 F FOUR 1974-77 37-3140-40 195 kr            
CB 400 F2 FOUR 1974-77

37-3140-40

195 kr            
CX 500 1977-79     37-3140-73 218 kr        
CX 500 1980 37-3199-24 249 kr            
CX 500 1981-83 37-3199-24 249 kr            
CX 500 C 1980 37-3199-40 249 kr 37-3199-57 249 kr        
CX 500 C 1981 37-3199-40 249 kr 37-3199-57 249 kr        
CBR 600 F 1987-88 37-3180-09 279 kr            
CBR 600 F 1989-90 37-3180-09 279 kr            
XL 600 R 1983-84 37-3158-72 179 kr            
XL 600 R 1985-87 37-3158-72 179 kr            
CB 750 C CUSTOM 1981-83 37-3141-23 245 kr            
CB 750 F BOL D'OR 1980 37-3141-23 245 kr            
CB 750 F BOL D'OR 1981 37-3141-23 245 kr            
CB 750 F BOL D'OR 1982 37-3141-23 245 kr            
CB 750 F SUPERSPORT 1977-78 37-3198-82 249 kr 37-3198-90 249 kr        
CB 750 F2 BOL D'OR 1982 37-3141-23 245 kr            
CB 750 K 1978-79 37-3141-23 245 kr            
CB 750 K 1980 37-3141-23 245 kr            
CB 750 K 1981-82 37-3141-23 245 kr            
CB 750 K FOUR 1969-70 37-3140-99 229 kr            
CB 750 K FOUR 1971 37-3140-99 229 kr            
CB 750 K FOUR 1972-75 37-3140-99 229 kr            
CB 750 K FOUR 1976 37-3140-99 229 kr            
CB 750 K FOUR 1977-78     37-3198-90 249 kr        
VFR 750 F 1994-97 37-3182-15 218 kr            
XRV 750 AFRICA TWIN 1993-95     37-3182-31 179 kr        
XRV 750 AFRICA TWIN 1996     37-3182-31 179 kr        
XRV 750 AFRICA TWIN 1997-98     37-3182-31 179 kr        
XRV 750 AFRICA TWIN 1999-03     37-3182-31 179 kr        
CB 900 F BOL D'OR 1979 37-3141-23 245 kr            
CB 900 F BOL D'OR 1980 37-3141-23 245 kr            
CB 900 F BOL D'OR 1981 37-3141-23 245 kr            
CB 900 F BOL D'OR 1982 37-3141-23 245 kr            
CB 900 F BOL D'OR 1983 37-3141-23 245 kr            
CB 900 F2 BOL D'OR 1981 37-3141-23 245 kr            
CB 1100 F SUP. BOL D'OR 1983-84 37-3141-23 245 kr            
VT 1100 C2 SHAD. ACE 1995 37-3194-60 229 kr 37-3194-78 229 kr        
VT 1100 C2 SHAD. ACE 1996 37-3194-60 229 kr 37-3194-78 229 kr        
VT 1100 C2 SHAD. ACE 1997 37-3194-60 229 kr 37-3194-78 229 kr        
VT 1100 C2 SHAD. ACE 1998 37-3194-60 229 kr 37-3194-78 229 kr        
VT 1100 C2 SHAD. ACE 1999-00 37-3194-60 229 kr 37-3194-78 229 kr        
Wire Gas & Choke / Kawasaki

MODELL

ÅR

GAS DRAG

PRIS GAS RETUR PRIS SINGELWIRE PRIS

CHOKE

PRIS
GPX 750 R F 1987-88     37-3181-73 249 kr        
GPZ 750 R G 1985 37-3156-25 245 kr            
ZXR 750 H 1989     37-3181-73 249 kr        
ZXR 750 H 1990     37-3181-73 249 kr        
GPZ 900 R A 1984-85 37-3156-25 245 kr            
Wire Gas & Choke / Suzuki

MODELL

ÅR

GAS DRAG

PRIS GAS RETUR PRIS SINGELWIRE PRIS

CHOKE

PRIS
DR 350 S 1990-92 37-3183-06 525 kr            
DR 350 S 1993 37-3183-06 525 kr            
DR 350 S 1994 37-3183-06 525 kr            
DR 350 SH 1992 37-3183-06 525 kr            
DR 350 SH 1993 37-3183-06 525 kr            
DR 350 SH 1994 37-3183-06 525 kr            
GS 500 E 1989 37-3183-14 349 kr            
GS 500 E 1990-93 37-3183-14 349 kr            
GSX-R 600 1997-98 37-3195-28 279 kr 37-3195-44 229 kr        
GSX-R 600 1999-00 37-3195-28 279 kr 37-3195-44 229 kr        
DR 650 SE 1996-97 37-3195-51 795 kr            
DR 650 SE 1998-99 37-3195-51 795 kr            
DR 650 SE 2000 37-3195-51 795 kr            
LS 650 P SAVAGE 1996 37-3195-69 329 kr            
LS 650 P SAVAGE 1997 37-3195-69 329 kr            
LS 650 P SAVAGE 1998 37-3195-69 329 kr            
LS 650 P SAVAGE 1999 37-3195-69 329 kr            
LS 650 P SAVAGE 2000 37-3195-69 329 kr            
GSX-R 750 1991 37-3184-62 279 kr            
GSX-R 750 1996-97 37-3195-28 279 kr 37-3195-44 229 kr        
VZ 800 MARAUDER 1997-99 37-3195-77 438 kr            
VZ 800 MARAUDER 2000-01 37-3195-77 438 kr            
GSX 1100 F 1989-90 37-3184-05 295 kr            
GSX 1100 F 1991-96 37-3184-05 295 kr            
GSX-R 1100 1995-97 37-3196-43 349 kr            
VS 1400 GLF INTRUDER 1987-88 37-3184-47 595 kr            
VS 1400 GLP INTRUDER 1995 37-3184-88 525 kr            
VS 1400 GLP INTRUDER 1996 37-3184-88 525 kr            
VS 1400 GLP INTRUDER 1997-98 37-3184-88 525 kr            
VS 1400 GLP INTRUDER 1999-00 37-3184-88 525 kr            
Wire Gas & Choke / Yamaha

MODELL

ÅR

GAS DRAG

PRIS GAS RETUR PRIS SINGELWIRE PRIS

CHOKE

PRIS
XS 400 DOHC 1982-84     37-3153-85 279 kr        
SR 500 1978-79 37-3152-29 349 kr 37-3152-37 370 kr        
SR 500 1980-83 37-3152-29 349 kr 37-3152-37 370 kr        
SR 500 SP 1981-83 37-3152-29 349 kr 37-3152-37 370 kr        
XJ 550 1982-83 37-3154-50 198 kr            
XJ 600 1984-88 37-3154-84 279 kr            
XJ 600 1989-91 37-3154-84 279 kr            
XT 600 E 1990-91         37-3185-46 395 kr    
XT 600 E 1992         37-3185-46 395 kr    
XT 600 E 1993         37-3185-46 395 kr    
XT 600 E 1994         37-3185-46 395 kr    
XT 600 K 1991         37-3185-46 395 kr    
XT 600 K 1992         37-3185-46 395 kr    
XT 600 K 1993-95         37-3185-46 395 kr    
XT 600 Z TENERE 1983 37-3154-50 198 kr            
XT 600 Z TENERE 1984 37-3154-50 198 kr            
XS 650 1977-78 37-3155-00 175 kr            
XS 650 1979-83 37-3155-00 175 kr            
XTZ 660 TENERE 1991         37-3185-46 395 kr    
XTZ 660 TENERE 1992-93         37-3185-46 395 kr    
XTZ 660 TENERE 1994-95         37-3185-46 395 kr    
XTZ 660 TENERE 1996-99         37-3185-46 395 kr    
FJ 1100 1984-85 37-3185-79 241 kr            
FJ 1200 1986-87 37-3185-79 241 kr            
FJ 1200 1988-90 37-3185-79 241 kr            
VMX-12 1200 VMAX 1985-89 37-3196-84 112 kr 37-3196-92 279 kr        
VMX-12 1200 VMAX 1990-93 37-3196-84 112 kr 37-3196-92 279 kr        
VMX-12 1200 VMAX 1994-95 37-3196-84 112 kr 37-3196-92 279 kr        
VMX-12 1200 VMAX 1996-98 37-3196-84 112 kr 37-3196-92 279 kr